158

Romamisszió

Baptista Roma Misszió (BARO)

„De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek: Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul.” Jeremiás: 3:21

Baptista Roma Misszió kezdetét pontosan nem lehet meghatározni, mert mindig voltak, olyan baptista testvérek ((Szegedi Tivadar, Vágó István. Révész Árpád, Frei Antal, Szász Ferenc), akik szívére helyezte Isten a cigány embereket. Az õ áldozatos munkásságuk hatásának köszönhetõ, Magyarországon 1999-ben, az I. Baptista Roma Konferenciával szervezettebb formában elindulhatott a cigány misszió.

A Csobánkai cigány testvérek, szerették volna Istent követni és más testvérekkel megélni a hitüket, a szentendrei gyülekezettõl kértek segítséget. A szentendrei gyülekezet Csuhai József vezetésével felkarolta és támogatta a testvéreket. Ez alatt az idõszak alatt más testvérek is munkálkodtak a cigány misszióban (Vass Ferenc, Szegedi Tivadar, Uzonyi Ferenc, Papp Dániel, Lovas Vince) 1999-tõl a kitartó, áldozatos munka eredménye beérett és több is helyen cigány gyülekezet jött létre (Tuzsér, Rétközberencs, Pocsaj, Vásárosnamény).

A cigány misszió gyorsabb üteme és a más nemzetiséghez való tartozás ténye, hozta azt a szükséget, hogy a cigány testvérek közül is kerüljenek ki vezetõk. (Oláh József, Jóni Tibor, Szõke Ignác stb.) A testvérek képzése megkezdõdött és a gyülekezeti szolgálatba beálltak.

2003-ban Oláh József testvért a Baptista Roma Misszió országos evangélistájává avatták, aki ezt követõen teljes idõben szolgált, munkája során egyre jobban kibontakozott evangélista és gyülekezetet szervezõ-rendezõ ajándéka. Járta a gyülekezeteket: evangelizált, tanított és szervezte a gyülekeztek életét.

2004-ben folytatódott a régi gyülekezetek megerõsítése és új missziós helyek, gyülekeztek is jöttek létre: Újléta, Kékcse, Rétközberencs.

Vásárosnaményban, Pocsajon és Újlétán a gyermekmunka is egyre inkább kibontakozott és komoly munka folyt ezen a területen is.

A gyülekezetek többségébe járnak fiatalok, de sajnos nagyon kevés helyen foglalkoznak velük. Nagyon fontos lenne a velük való munka, hiszen egy közösség jövõje olyan lesz, amennyit a fiataljaival törõdik. A fiatalok többsége nehéz körülmények közt él. Nap, mint nap meg kell küzdeniük a környezetükbõl áramló negatív hatásokkal: elõítéletekkel, droggal, bûnözéssel, így kevesebb esély van rá, hogy boldog életet éljenek. Sokszor nem találják a kapaszkodót, nincs olyan ember a környezetükben, aki jó példát tudna mutatni számukra. Nincsen, akivel megosszák gondolataikat, problémáikat. Szeretnénk ezekhez a fiatalokhoz szeretettel odafordulni és átsegíteni õket az életük nehéz idõszakán, de leghõbb vágyunk, hogy találkozzanak Istennel, aki képes reményteljes jövõt adni számukra.

A megalakult gyülekezetek, más önállóan mûködõ gyülekezetek is támogatták (Szentendre Bapt. Gyülekezet, Pócsmegyer Bapt. Gyülekezet és amerikai testvérek) a lelki élet fejlõdésében és fizikai szükségleteik kielégítésében.

2011-ig a magyarországi Baptista Cigány misszió gerince körvonalazódott. A misszió hatására sokan megtértek, és többek szakítottak addigi életvitelükkel. Bízunk benne, hogy Isten a cigány misszión keresztül, több embert is elér és az õ életük is megváltozik.

Jelenleg rendszeres baptista istentisztelet roma gyülekezetekben hetente az országban több mint 32 helyen van. Korábbi idõszakban, közel 20 helyen voltak alkalmak, de lelki munkások hiánya miatt már nincsenek.

2012-ben az új cigány missziós bizottság megalakult: (Kovács Bálint, Csuhai József, Szegedi Tivadar, Lovas Vince, Uzonyi Ferenc, Kovács Lajos, Nagy Zsolt, Temesváry József, Puporka Gusztáv)

A cigány misszió célkitûzései:

A 2011-ben megfogalmazott Berekfürdõi OT. határozata szerint élni a gyülekezeti életet.

Megerõsíteni a cigány misszióban lévõ gyülekezeteket. A jelenlegi és új vezetõket tovább képezni.

Azokban a gyülekezetekben, ahol gyermekmunka folyik, segíteni a gyermekmunkásokat, ahol nincs, ott beindítani a gyermek és ifjúsági munkát. A fiataloknak reményteljes jövõképet adni.

Ifjúsági konferenciák szervezése.

A helyi vagy körzetben lévõ magyar gyülekezeteket bevonni a cigány misszióba: gyülekezet plántálás, gyülekezeti munka.

A gyülekezetekben lévõ problémákat kezelni, amelyek megfertõzik a gyülekezet lelki életét.

Létrehozni egészséges közösségeket, amelyek élõ kapcsolatban vannak Istennel, emberekkel. Tanítani a gyülekezetben lévõ embereket, arra, hogyan bánjanak pénzükkel, testükkel, valamint közösségüket formálni. (MEK)

 

Hogyan segíthetsz?

Imádsággal

A környezetedben lévõ cigány gyülekezet munkájában részt veszel

Ruhával, bútorral, élelmiszerrel

 

Elérhetõségek:

Kovács Bálint cigány missziós bizottság elnöke

Tel: 06-20-886 1927

E-mail: kovacsbalint1@freemail.hu

Web: www.baro.baptist.hu