198

A MABIM evangelizációs csapata

Célunk bekapcsolódni Isten világméretű megváltási tervébe azon keresztül, hogy hirdetjük az evangéliumot és erre bátorítunk és képzünk más hívőket is Budapesten és Magyarországon.

MABIM evangélizációs csoportunkkal 2016-ban 5 baptista ifjúsági vezetőképzőt tartottunk az ország különböző régióiban ifimunkában szolgáló fiataloknak, amelyek missziós képzések voltak. Három éven át az országos baptista ifitáborokban vezettünk az örömhír megosztásával kapcsolatban kurzusokat, kiscsoportokat. Rendszeresen szervezünk Budapesten evangélizációs napokat a korábbi “Capitaly Mission” program folytatásaként. Az ország több pontjáról kaptunk már meghívásokat képzést tartani, segíteni a helyi hívő fiatalokat, vagy idősebbeket az örömhír megértésében és megosztásában. Ilyenkor általában van bibliai tanítás az evangéliumról, a résztvevőknek tréning, közös gyakorlás, és utcai evangélizáció is, ahol ténylegesen igyekszünk megosztani Isten üzenetét másokkal.


Efézus 6,18-19 "Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által, és legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve valamennyi szentért; és énértem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát"

Róma 1,16a "Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére"

Máté 9,38 "kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába."